Nina Nermark

  Medium

   

                     Om mig

Jag är född och uppvuxen i Sunne i Värmland och bor vid en fridfull plats i Östra Ämtervik. Redan som litet barn uppfattade jag andevärlden som en naturlig del av livet, men det var först i vuxen ålder som jag började bejaka den.  Idag väljer jag nuet framför gårdagen och morgondagen och inget är skrivet i sten, eftersom jag  accepterar livet som en själverkande process, där vår perception på omvärlden kontinuerligt förändras under livets gång. Den är begränsad till vad du tror på vid varje ögonblick och det är den fria viljan och intentionen som avgör hurvida ditt synsätt ska vidgas eller inte.

Mina lärare har varit: Mia Ottosson i Karlstad, Sadie Baker, Simone Key, Simon James, Brian Robertson på Arthur Findlay College i Stansted, Storbritannien

-------------------------------------------------------

Kontakt/Bokning

Nina Nermark

Stegbergsvägen 90

686 96 Östra Ämtervik

(Sunne kommun)

Tel: 070- 37 20 400

Email: ninanermark@hotmail.com.

© copyright Nina Nermark, medium i Sunne, Värmland, Sverige.

Copyright © All Rights Reserved