Nina Nermark

  Medium

   


Medial vägledning/Privatsittning


En privatsittning  innebär att man som medium tonar in på andevärlden och tar reda på din inre önskan och det som du för närvarande behöver i livet, som exempelvis kan vara:

• Att vilja ha kontakt med någon som har gått över till andra sidan och få meddelanden från dem.

•Vad som hänt i det förflutna, vart du står i dag och dina förutsättningar inför framtiden, gällande det fysiska livet, så som arbete, relationer o.s.v

•Ge vägledning och inspiration i din andliga utveckling


Bokning: 070-3720400 eller ninanermark@hotmail.com

Jag ger medial vägledning via personligt besök, telefon eller via Skype.
------------------------© copyright Nina Nermark, medium i Sunne, Värmland, Sverige.

Copyright © All Rights Reserved